Tarieven en voorwaarden

Kennismakingsgesprek (30 min.), telefonisch 

Kosteloos

Aanpak leerproblemen bij de basis met nieuwe leerstrategieën

  • Uitgebreid onderzoek naar de oorzaak van de leerproblemen (90 min.):  € 109,00
  • Sessie van een uur:      € 72,50
  • Oudergesprek:   € 72,50
  • Gesprek met leerkrachten/ derden: € 72,50
  • Schriftelijk verslag (op uitdrukkelijk verzoek van ouders):  € 72,50

Remedial teaching

  • Wekelijkse sessie van 3 kwartier:   € 55
  • Oudergesprek van een uur:   € 72,50
  • Onderzoek, opstellen plan van aanpak, evaluatieverslag:     € 72,50

Mail en kort telefonisch overleg met ouders en leerkrachten

Kosteloos

Afspraken buiten Nuenen

Buiten Nuenen worden reiskosten (€0,19 ct per km) en reistijd (€17 per 15 min.) in rekening gebracht (volgens ANWB routeplanner)

Betaling

U ontvangt de factuur per mail; deze dient te worden voldaan binnen 8 dagen na afschrift.

Duur van het traject

De sessies op basis van de nieuwe leerstrategieën vinden iedere 3  weken plaats. Na afloop van iedere sessie worden de oefeningen voor thuis besproken. Indien thuis oefenen niet lukt, zullen er meerdere afspraken in de maand moeten plaatsvinden, of zal het traject langer gaan duren, om het gewenste resultaat te bereiken.

UA-64420933-1