privacyverklaring

Privacyverklaring – 20 mei 2018

IK KAN HET OOK!

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Ik kan het ook! neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Uw persoonlijke gegevens zullen niet aan derden worden verkocht of verstrekt. Uw persoonlijke gegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Ik kan het ook!, gevestigd op Lobroec 48 te Nuenen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
* Lobroec 48, 5673 BA Nuenen
* www.ikkanhetook.nl/ info@ikkanhetook.nl/ 06-25051539
* KvK: 50399128
* Ik kan het ook! wordt gevoerd door Gabrielle Verouden, te bereiken via info@ikkanhetook.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ik kan het ook! verwerkt persoonsgegevens over u of uw kind doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

* Voor- en achternaam (kind en ouders)
* Adresgegevens (kind en ouders)
* Geboortedatum kind
* Geslacht kind
* Telefoonnummer (kind en ouders)
* E-mailadres (kind en ouders)
* School kind
* Diagnose en medicatie kind
* Burgerservicenummer in het geval vergoed wordt vanuit Persoonsgebonden Budget of Zorg in Natura.

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Ik kan het ook! verwerkt gegevens die nodig zijn voor de begeleiding van uw kind of van uzelf. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben

Ik kan het ook! verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
* Wanneer u informatie aanvraagt over mijn begeleiding of een kennismaking aanvraagt.
* Om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en om afspraken in te kunnen plannen (voor- en achternaam; e-mailadres; telefoonnummer)
* Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
* Voor het afhandelen van de facturering (voor- en achternaam; e-mailadres; geboortedatum; telefoonnummer; straat, huisnummer, postcode en plaats);
* Voor het verwerken van persoonsgegevens die wij wettelijk verplicht zijn te verwerken, zoals voor de belastingaangifte
* Verzenden van onze nieuwsbrief; uitsluitend na actieve aanmelding voor de nieuwsbrief

Privacy dossiers

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Ik kan het ook!, als behandelend psychomotorisch remedial teacher en reflexintegratiebegeleider een dossier aanlegt.
Het dossier bevat beknopte aantekeningen over de hulpvraag, vragenlijst,
de sessies, opdrachten, aandachtspunten en voortgang van ouder en kind. Ook worden in het dossier gegevens, verslagen en rapporten opgenomen van bijvoorbeeld school of andere zorgverleners, echter uitsluitend indien deze door ouders zijn verstrekt.

Ik kan het ook! doet er alles aan de privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat Ik kan het ook!
• zorgvuldig omgaat met de persoonlijke en medische gegevens van ouders en kind,
• ervoor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens
Als psychomotorisch remedial teacher en reflexintegratiebegeleider heeft Ik kan het ook! als enige toegang tot de gegevens in het dossier. Dossiers worden uitsluitend op papier, niet digitaal, opgeslagen en achter slot en grendel bewaard.

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners/ begeleiders te informeren, bijvoorbeeld als de begeleiding is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met expliciete toestemming van ouder/kind.
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid Ik kan het ook! Ook dit gebeurt uitsluitend met expliciete toestemming van ouder/kind.
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële
administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
Als Ik kan het ook! om een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan wordt vooraf expliciet om toestemming gevraagd.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik kan het ook! neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ik kan het ook!) tussen zit.

Computerprogramma’s of -systemen

Ik kan het ook! gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen:
* De Heeg (hosting en back-ups website, met SSL-certificering voor communicatie via de website en mailverkeer)
* Jortt (verwerking facturering en boekhouding). Zie verder https://www.jortt.nl/privacybeleid/.
* Google Analytics (registreren bezoekers’ gedrag om website(bezoek) te kunnen optimaliseren
* Facebook Messenger, op initiatief van de cliënt
* Siilo. Professionele Messenger site voor intercollegiale cliëntbesprekingen en overdracht
* Google Drive en Office 365 voor het opslaan van documenten in ‘the cloud’. Clientdossiers vallen hier niet onder.

Hoe lang we gegevens bewaren

Ik kan het ook! zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Ik kan het ook! deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ik kan het ook! blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Ik kan het ook! gebruikt analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.  U ontvangt hiervan op dat moment een melding.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Als gebruiker van mijn website bent u anoniem en blijft anoniem. Ik maak geen gebruik van gebruikersaccounts van derden en ook niet van de mogelijkheid om commentaar achter te laten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ikkanhetook.nl. Ik kan het ook! zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Ik kan het ook! neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Denk hierbij aan versleuteling door middel van een SSL-certificaat op de website; wachtwoord voor toegang tot mijn laptop, Onedrive en Google drive. Backups worden gemaakt op de externe harde schijf die achter slot en grendel wordt bewaard. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ikkanhetook.nl

UA-64420933-1