Tarieven en voorwaarden

Van belang: 

 • Ik ben geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd onder registratienummer 140000528.
 • Ik ben geregistreerd als Remedial teacher bij de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers onder nummer 161740
 • Ik ben aangesloten bij het NIBIG voor een onafhankelijke klachtenregeling.
 • Mijn werkzaamheden worden vooralsnog niet vergoed door de zorgverzekering.
 • IK KAN HET OOK! is geaccepteerd in het bestand van toegelaten zorgaanbieders om in 2018 zorg te leveren aangaande de Sociaal Domein Regio Zuidoost-Brabant Subtender Regio Eindhoven en die van Dommelvallei+. Voor de voorwaarden dient u contact op te nemen met uw gemeente.
 • IK KAN HET OOK! neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Uw persoonlijke gegevens zullen niet aan derden worden verkocht of verstrekt. Uw persoonlijke gegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De privacyverklaring leest u hier.

Kennismakingsgesprek (30 min.), telefonisch 

Kosteloos

Aanpak leerproblemen bij de basis met nieuwe leerstrategieën

 • Uitgebreid onderzoek naar de oorzaak van de leerproblemen (90 min.):  € 109,00
 • Sessie van een uur:      € 72,50
 • Oudergesprek:   € 72,50
 • Gesprek met leerkrachten/ derden: € 72,50
 • Schriftelijk verslag (op uitdrukkelijk verzoek van ouders):  € 72,50

Remedial teaching

 • Wekelijkse sessie van 3 kwartier:   € 55
 • Oudergesprek van een uur:   € 72,50
 • Onderzoek, opstellen plan van aanpak, evaluatieverslag:     € 72,50

Mail en kort telefonisch overleg met ouders en leerkrachten

Kosteloos

Afspraken buiten Nuenen

Buiten Nuenen worden reiskosten (€0,19 ct per km) en reistijd (€17 per 15 min.) in rekening gebracht (volgens ANWB routeplanner)

Betaling

U ontvangt de factuur per mail; deze dient te worden voldaan binnen 8 dagen na afschrift.

Duur van het traject

De sessies op basis van de nieuwe leerstrategieën vinden iedere 3  weken plaats. Na afloop van iedere sessie worden de oefeningen voor thuis besproken. Indien thuis oefenen niet lukt, zullen er meerdere afspraken in de maand moeten plaatsvinden, of zal het traject langer gaan duren, om het gewenste resultaat te bereiken.

UA-64420933-1