Training Ik Leer Anders

 

Albert Einstein heeft gezegd:  “Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid”.  (iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op het feit of hij in een boom kan klimmen, zal hij zijn hele verdere leven denken dat hij stom is).

EducationSystem

Niet iedereen is hetzelfde en dus leert ook niet iedereen op dezelfde manier.

Ongeveer 5% van de leerlingen zijn visueel ingesteld: zij leren niet in woorden maar in beelden. Deze leerlingen worden beelddenkers genoemd. Lesstof wordt op school vaak mondeling (auditief) aangeboden waardoor het lesIkLeerAndersDiplomamateriaal door beelddenkers niet begrepen en onthouden wordt. “Jij onderwijst in woorden, ik leer in beelden”. Vaak hebben beelddenkers een leerachterstand of denkt men aan dyslexie. Remedial teaching helpt niet of nauwelijks.  De training ‘Ik leer anders’ vertaalt de lesstof naar de manier van denken die past bij beelddenkers.

De training ‘Ik leer anders’ is speciaal voor beelddenkers ontwikkeld door Agnes Oosterveen. Ik ben gecertificeerd coach en werk volgens deze methode. Om er achter te komen of u of uw kind beelddenkers zijn, heeft de Amerikaanse psychologe Linda Silverman vragenlijsten opgesteld evenals een karaktervergelijking van de visueel-ruimtelijke leerling en de auditief-volgordelijke leerling.

  • Klik hier voor de vragenlijst: ben ik zelf een beelddenker?
  • Klik hier voor de vragenlijst: is mijn kind een beelddenker?
  • Klik hier voor de karaktervergelijking.
Bron: Silverman, L.K. (2002). Upside-Down Brilliance: The Visual -Spatial Learner . Site in het Engels.
Nederlands: “Vertaald t.b.v. lezing voor Maria J.Krabbe Stichting Driebergen 22 november 2005 Linda Kreger
Silverman Ph.D”. Omgekeerd Briljant: Lezing Linda Kreger-Silverman Ph.D. : The Visual-Spatial learner

De training

De basistraining ‘Ik leer anders’ bestaat uit 4 sessies van maximaal een uur. Deze is geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar en kost  €279,00, inclusief een werkboek voor thuis. Wanneer meer sessies nodig zijn, kosten deze  €65,00 per keer.
IkLeerAndersTraining

Aan de orde komen:

  • het beter onthouden van informatie door deze beter te leren ordenen
  • het alfabet en woorden
  • cijferveld, tafels en automatiseren van sommen
  • klokkijken
Bij eerste sessie is een van de ouders aanwezig zodat de geleerde technieken thuis voorgezet kunnen worden.

Verdere informatie

Op de site www.ikleeranders.nl van Agnes Oosterveen- Hess vindt u meer informatie over beelddenken en de training. Ook kunt u de informatiefilm ‘Ik leer anders’ bekijken.

UA-64420933-1