vragenlijst reflexrestanten

Verkorte vragenlijst actieve primaire reflexen kind *)

Waren er medische problemen tijdens de zwangerschap?

Was het geboorteproces lang of ongewoon (bv keizersnede)?

Is uw kind meer dan 14 dagen te vroeg of te laat geboren?

Woog uw kind minder dan 5 pond bij de geboorte?

Vroeg uw kind tijdens de eerste 6 maanden voortdurend uw aandacht?

Heeft uw kind de periode van kruipen op de buik overgeslagen?

Was uw kind laat met praten (> 16 maanden)?

Was uw kind laat met lopen (>18 maanden)?

Heeft uw kind veel last van allergieën?

Was er een sterkte reactie op de inentingen?

Zoog uw kind nog op de duim na 5 jaar?

Plaste uw kind nog in bed na de leeftijd van 5 jaar, ook indien dit af en toe gebeurde?

Heeft uw kind last van wagenziekte?

Ging het leren fietsen of zwemmen moeizaam?

Heeft uw kind veel last gehad van KNO-infecties?

Of van een ziekte met hoge koorts?

Heeft uw kind moeite met het vangen van een bal of geen zin in gymles?

Kan uw kind zich moeilijk concentreren?

Kan uw kind moeilijk stilzitten, al is het maar kort?

Schrikt uw kind van harde geluiden?

Ging het leren lezen moeizaam?

Of het leren schrijven?

Is uw kind een tenenloper?

 

Wanneer u meer dan 7 keer ja hebt geantwoord, is de kans groot dat er nog reflexen actief zijn die het leren of de ontwikkeling van uw kind hinderen. Wanneer u meer informatie wil of u uw kind wil aanmelden, neem dan contact met mij op.

*)Ook volwassenen kunnen baat hebben bij reflexintegratie. Zij kunnen nagaan of de vragen in bovenstaande lijst ook voor hen van toepassing zijn. Ook zij kunnen informatie inwinnen via info@ikkanhetook.nl.

UA-64420933-1